Teams for Big Dog and Cohen

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xAuburn1222XX7
xPurdue112XXX4
xOregon21XXXX3
xOhio St2XXXXX2
xFlorida2XXXXX2
xBradleyXXXXXX0
xNortheasternXXXXXX0
xYaleXXXXXX0
Total Points:18

[Home]