Teams for Goldy

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xDuke111XXX3
xMinnesota2XXXXX2
xVillanova1XXXXX1
xBelmontXXXXXX0
xNorth Dakota StXXXXXX0
xSt. Louis XXXXXX0
xWisconsinXXXXXX0
xvermontXXXXXX0
Total Points:6

[Home]