Teams for Beckman and Kaye

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xKentucky111XXX3
xTennessee11XXXX2
xOklahoma2XXXXX2
xWashington2XXXXX2
xVCUXXXXXX0
xMontanaXXXXXX0
xGeorgia StXXXXXX0
xSyracuseXXXXXX0
Total Points:9

[Home]