Teams for King

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
Texas Tech1122208
xMichigan St1112XX5
xMurray St2XXXXX2
xUCF2XXXXX2
xASUXXXXXX0
xIowa StXXXXXX0
xFairleigh DickinsonXXXXXX0
xSeton HallXXXXXX0
Total Points:17

[Home]